Category
Education VR, Game & Entertainment VR, Training VR, Virtual Reality

Virtual Reality Cognitive Training Program เป็นผลงานที่ไซเบอร์เร็กซ์ได้รับมอบหมายจากอาจารย์สดใส ดุลยา ให้เป็นผู้สร้างสรรค์ VR สำหรับการฝึกฝนทักษะความสามารถ เพื่อประกอบดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

VR ตัวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเชาว์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กวัยประถม ตามที่อ.สดใสได้กำหนดไว้ ทางเราจึงผสมผสานสร้างบรรยากาศเป็นลักษณะเกม เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเข้าถึงได้ง่ายกับผู้ใช้ ภารกิจที่ต้องทำจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน ขึ้นกับรูปทรงของระดับนั้นๆ ผู้เล่นจึงได้ฝึกฝนและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการด้านศิลปะ และกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน

ทางไซเบอร์เร็กซ์ขอขอบคุณ (ว่าที่ ดร.) สดใส ดุลยา ที่มอบโอกาสให้ทีมงานของเราทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เพื่อผลงานวิจัยที่มีค่าต่อประเทศครับ

สนใจใช้งานแบบนี้บ้าง หรืองานด้านเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น VR • AR • MR • Interactive Medias สอบถามได้ที่ ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ 📬 ที่กล่องข้อความทางเพจ หรือโทร. 08 7407 8600