เล่าเรื่องใหม่ให้บรรจุภัณฑ์ที่คุ้นเคยด้วยการปรากฏตัวของกราฟิกและภาพจำลองสมจริงบนหีบห่อ ช่วยให้ข้อมูล แนะนำการใช้ หรือส่งเสริมการขายได้มากกว่าฉลากสินค้า

เล่าเรื่องใหม่ให้บรรจุภัณฑ์ที่คุ้นเคยด้วยการปรากฏตัวของกราฟิกและภาพจำลองสมจริงบนหีบห่อ ช่วยให้ข้อมูล แนะนำการใช้ หรือส่งเสริมการขายได้มากกว่าฉลากสินค้า