Filter Effect AR

Augmented Reality for Facebook & Instagram

HeadImage_FilterFXAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR

Let people interact with your products/brand and playful, immersive effects. Ready-for-Share to social.

AR1

Hand Tracking Effect

โบกมือนิดพลิกมือหน่อย เอฟเฟกต์ก็ปรากฏ

แสดงภาพตามตำแหน่งมือของผู้เล่น รองรับกราฟิกทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ สร้างเกมที่เคลื่อนไหวด้วยมือ

AR2

Real Time Face Tracking

ให้โลกเห็นความสดใสด้วยการขยับบนใบหน้า

สนุกได้จากกระพริบตา อ้าปาก เอียงศีรษะ รองรับกราฟิกทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพิ่มกรอบ และรายละเอียดเอฟเฟกต์ได้

AR3

Virtual Tour 360°

ผจญภัยได้ทุกที่ด้วยภาพพื้นหลังเสมือนจริง

รองรับภาพ 360 องศา และกราฟิกจำลอง เปลี่ยนพื้นหลังได้หลายบรรยากาศ แค่คลิกภาพที่ชอบก็พร้อมแชะแอนด์แชร์!

AR1

Hand Tracking Effect

โบกมือนิดพลิกมือหน่อย เอฟเฟกต์ก็ปรากฏ

แสดงภาพตามตำแหน่งมือของผู้เล่นรองรับกราฟิก
ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ สร้างเกมที่เคลื่อนไหว
ด้วยมือ

AR3

Virtual Tour
360°

ผจญภัยได้ทุกที่ด้วยภาพพื้นหลังเสมือนจริง

รองรับภาพ 360 องศา และกราฟิกจำลอง เปลี่ยนพื้นหลังได้หลายบรรยากาศ
แค่คลิกภาพที่ชอบก็พร้อมแชะแอนด์แชร์!

AR2

Real Time Face Tracking

ให้โลกเห็นความสดใสด้วยการขยับบนใบหน้า

สนุกได้จากกระพริบตา อ้าปาก เอียงศีรษะ
รองรับกราฟิกทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
เพิ่มกรอบ และรายละเอียดเอฟเฟกต์ได้

AR Game

Game Filter AR

ได้ลุ้นซักนิด ได้ตื่นเต้นซักหน่อย

ชวนหัวเราะไปกับเกมสุ่มภาพ-ข้อความ ผ่านด่านได้ด้วยการกระพริบตา อ้าปากรับของเก็บคะแนน และเกมอื่น ๆ

AR Model

Object AR

ร่วมเฟรมกับคาแรกเตอร์ตัวโปรด

เสมือนมีวัตถุจำลอง 3 มิติ อยู่ตรงหน้า รองรับกราฟิก 2 มิติ, 3 มิติ และแอนิเมชัน บันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ

It's time to try and share.

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

You cannot copy content of this page