Filter Effect AR

Augmented Reality for Facebook & Instagram

HeadImage_FilterFXAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR
Element FilterAR

Let people interact with your products/brand and playful, immersive effects. Ready-for-Share to social.

AR1

Hand Tracking Effect

โบกมือนิดพลิกมือหน่อย เอฟเฟกต์ก็ปรากฏ

แสดงภาพตามตำแหน่งมือของผู้เล่น รองรับกราฟิกทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ สร้างเกมที่เคลื่อนไหวด้วยมือ

AR2

Real Time Face Tracking

ให้โลกเห็นความสดใสด้วยการขยับบนใบหน้า

สนุกได้จากกระพริบตา อ้าปาก เอียงศีรษะ รองรับกราฟิกทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพิ่มกรอบ และรายละเอียดเอฟเฟกต์ได้

AR3

Virtual Tour 360°

ผจญภัยได้ทุกที่ด้วยภาพพื้นหลังเสมือนจริง

รองรับภาพ 360 องศา และกราฟิกจำลอง เปลี่ยนพื้นหลังได้หลายบรรยากาศ แค่คลิกภาพที่ชอบก็พร้อมแชะแอนด์แชร์!

AR1

Hand Tracking Effect

โบกมือนิดพลิกมือหน่อย เอฟเฟกต์ก็ปรากฏ

แสดงภาพตามตำแหน่งมือของผู้เล่นรองรับกราฟิก
ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ สร้างเกมที่เคลื่อนไหว
ด้วยมือ

AR3

Virtual Tour
360°

ผจญภัยได้ทุกที่ด้วยภาพพื้นหลังเสมือนจริง

รองรับภาพ 360 องศา และกราฟิกจำลอง เปลี่ยนพื้นหลังได้หลายบรรยากาศ
แค่คลิกภาพที่ชอบก็พร้อมแชะแอนด์แชร์!

AR2

Real Time Face Tracking

ให้โลกเห็นความสดใสด้วยการขยับบนใบหน้า

สนุกได้จากกระพริบตา อ้าปาก เอียงศีรษะ
รองรับกราฟิกทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
เพิ่มกรอบ และรายละเอียดเอฟเฟกต์ได้

AR Game

Game Filter AR

ได้ลุ้นซักนิด ได้ตื่นเต้นซักหน่อย

ชวนหัวเราะไปกับเกมสุ่มภาพ-ข้อความ ผ่านด่านได้ด้วยการกระพริบตา อ้าปากรับของเก็บคะแนน และเกมอื่น ๆ

AR Model

Object AR

ร่วมเฟรมกับคาแรกเตอร์ตัวโปรด

เสมือนมีวัตถุจำลอง 3 มิติ อยู่ตรงหน้า รองรับกราฟิก 2 มิติ, 3 มิติ และแอนิเมชัน บันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ

It's time to try and share.

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook

Via Facebook