ภาพบรรยากาศภายในพื้นที่แสดงสินค้าของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้นำประสบการณ์ใหม่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้ผู้สนใจได้สัมผัสแบบเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวความคิดด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ที่นำมาเสนอในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2018 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2018

เทคโนโลยี Virtual Reality ดังกล่าว เป็นผลงานของทางบริษัทฯ ที่ได้เข้ามาดูแลในการสร้างภาพเสมือนจริง ที่ได้นำข้อดีของเทคโนโลยีนี้มาช่วยในการลดการใช้ทรัพยากร เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งตัวอย่างงาน ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้าย ซึ่งเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงนี้สามารถแสดงประสิทธิภาพของสินค้าที่ต้องอาศัยปัจจัยที่ยากแก่การควบคุมได้ดี เช่น ช่วงเวลากลางวัน กลางคืน สภาพภูมิอากาศ แสงแดด ฝนตก เป็นต้น ผลงานดังกล่าวนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงคุณศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่นี้ด้วย