ทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ตามนโยบายวัตถุประสงค์ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อม ให้กับคนไทยได้เข้าสู่โลกดิจิทัล เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้อย่างเข้าใจ และด้วยอีกเหตุผลคือ การเล็งเห็นประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อน ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม นอกจกานี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในงานนิทรรศการนานาชาติระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Digital Big Bang Regional 2018 ∙ Khon Kaen

นิทรรศการ Digital Big Bang Regional 2018 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสที่ดีแก่เยาวชนและผู้คนที่สนใจทั่วไป ได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ตื่นตาตื่นใจ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำผลงาน Virtual Reality และ Augmented Reality เช่น AR แผนที่อัจฉริยะจังหวัดขอนแก่น VR เขย่าขวัญ “นาก” และ Hologram ภาพสามมิติ ไปร่วมงานแสดงด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ที่จะเข้ามารองรับรูปแบบชีวิตยุคใหม่ให้ได้รู้จักกัน

อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในหัวข้อการทำขอนแก่นให้เป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย