คุณศรันย์ นันตสุข ผู้บริหารบริษัท ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ที่จัดขึ้นโดย ดร. พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ วิชาใหม่ของทางมหาวิทยาลัยฯ ในเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Experience sharing at Bangkok University.

เนื้อหาของการบรรยายเป็นไปในลักษณะให้ความรู้เบื้องต้นของ Virtual Reality และ Augmented Reality ชี้แนะแนวทางของสายอาชีพในธุรกิจนี้ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนของแวดวงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง