ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีภาคเอกชนหน้าใหม่ที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ทั้งเทคนิคภาพเสมือนจริง และสื่อปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อหวังสร้างเครือข่ายสตาร์ตอัปให้เข้มแข็ง ให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าใจและรู้จัก สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืน งานมหกรรม Startup Thailand 2016 นี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นเวทีเปิดตัวธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ตอัประดับหัวกะทิของประเทศไทยกว่า 200 ราย รวมถึงทางบริษัทของเราด้วย

Join the Startup Thailand 2016.

งาน Startup Thailand 2016 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Unite to Rise ซึ่งเป็นการรวบรวมสตาร์ตอัปและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจและการสร้างตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ งานดังกล่าวนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา