5G E Factory AR Application

โซลูชันต้นแบบ 5G Smart Factory ด้วยความร่วมมือจาก True 5G กับ Mitsubishi Electric ที่ใช้เทคโนโลยี AR และ IoT เชื่อมโยงสายการผลิตสุดล้ำของโรงงานอัจฉริยะไร้มนุษย์ ใน EEC Automation Park จังหวัดชลบุรี

แอปฯ 5G E-Factory เป็นแอปฯ ที่ใช้ความสามารถของ AR ในการแสดงผลภาพเสมือนกราฟิก 3 มิติ และระบบ IoT ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อสรุปแบบเรียลไทม์

การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดาย เพียงสแกนที่ QR Code บนป้ายที่จัดวางตามจุดต่าง ๆ แอปฯจะทำการค้นหาและประมวลผล

เทคโนโลยี IoT จะเชื่อมโยงข้อมูลประสิทธิภาพต่าง ๆ ของอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์และแสดงผลแบบ AR ในลักษณะกราฟิก 3 มิติ ที่เข้าใจง่าย

เทคโนโลยี AR ยังเพิ่มมิติให้กับข้อมูลพื้นฐานจากผังพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นแบบแปลน 3 มิติ ดูได้รอบด้าน ช่วยเสริมความเข้าใจ และเกิดเป็นจินตนาการที่จับต้องได้