ASEAN-India Expo and Forum 2017 (VR)

ซุ้มยิงปืน Virtual Reality ที่จำลองขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นหนึ่งโซนที่เราสร้างบรรยากาศความสนุกจากงานวัดของประเทศไทย ภายในงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ฉลองความสัมพันธ์ 25 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้เล่นจะได้ทดสอบความแม่นยำด้วยการยิงปืนด้วยอุปกรณ์ควบคุมของแว่น VR ความบันเทิงจากเทคโนโลยีนี้สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ถูกประยุกต์ให้เข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัล และยังสะท้อนถึงความสามารถการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อีกด้วย