ASEFA Virtual Tour Experience

Asefa Virtual Tour Experience เป็นระบบนำชมสถานที่ของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการพลังงาน ที่มีฐานการผลิตและสำนักงานบนพื้นที่อาณาบริเวณกว้างขวาง การเดินชมจริงให้ครบทุกอาคาร อาจเป็นอุปสรรคแก่การนำเสนอ ซึ่ง Virtual Tour นี้ สามารถแก้ไขและจัดการความกังวลเหล่านั้นได้ตรงจุด

Multi-Floorplan แผนผังอาคารนี้ ถูกออกแบบให้ตอบสนองกับความพิเศษด้านขนาดของสถานที่ และรายละเอียดย่อยภายในอาคารที่มีหลายชั้น แผนผังได้แยกพื้นที่อาคารเป็นสัดส่วนชัดเจน พร้อมการแสดงผลเข้าถึงจุดย่อยของอาคารได้ เช่น ชั้นลอย หรือพื้นที่เฉพาะ และเป็นเหมือนทางลัดที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงจุดต่าง ๆ ที่ต้องการได้ทันที

Drone View มุมมองระดับบนที่ถ่ายทำด้วยโดรน เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นบรรยากาศน่านฟ้าเหนืออาคาร เห็นอาคารสำนักงาน โรงงาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งบริเวณได้ครบถ้วน

VR Experience ระบบนำชมโรงงานนี้ ได้สร้างคู่ขนานไปกับการแสดงผลบนโลกเสมือนจริง ผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าชมผ่านอุปกรณ์ VR ได้ด้วย เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้สัมผัสถึงความสมจริง เหมือนได้เดินชมโรงงานท่ามกลางบรรยากาศจริง

สำหรับ Virtual Tour โรงงานนี้ ยังมีการแสดงผลที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น ป๊อปอัปแสดงข้อมูลสินค้า ทั้งแบบภาพ ข้อความ และวิดีโอ, การนำทางด้วยกราฟิกและแอนิเมชัน