Banpu VR Simulation (VR)

Virtual Reality เพื่อช่วยในการนำเสนอและสาธิตสินค้า โดยทางบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีภาพเสมือนที่เข้ามามีบทบาทแก้ปัญหาและอุปสรรคที่มี ได้แก่
1. การอธิบายให้เข้าใจถึงตัวสินค้าซึ่งเป็นแผงโซล่าร์ทำได้ยาก
2. การเคลื่อนย้ายตัวอย่างสินค้าเป็นไปด้วยความลำบาก
3. การสร้างสภาพอากาศเพื่อให้เห็นการทำงาน ย่อมเป็นไปไม่ได้

เราได้สร้างสภาพแวดล้อมจำลอง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสถึงความสมจริง ได้เห็นลักษณะของสินค้าในแบบต่าง ๆ เห็นรูปแบบการติดตั้ง ได้ประสบการณ์กับการสร้างสภาพอากาศต่าง ๆ ได้เอง ซึ่งเป็นเรื่องยากเหนือการควบคุมในโลกทางกายภาพ

ผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนกับงานขายนี้มีหลายประการ ดังนี้
1. ความทันสมัยที่เกิดทัศนคติที่ดีกับแบรนด์ บรรยากาศที่ไม่อึดอัด ไม่ถูกห้อมล้อมด้วยตัวสินค้าการตัดสินใจเข้าชมบูธจึงเกิดขึ้นได้ง่าย
2. ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ประจำบูธในการดูแล ใช้จำนวนไม่มาก สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรได้ดี
3. ประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าชม ทำให้เข้าใจสินค้าได้ง่ายขึ้น สัมผัสฟังก์ชันที่สินค้ามีได้ละเอียดกว่าเดิม สร้างออพชันที่เหนือการควบคุมจริงได้ เช่น กลางวัน กลางคืน ฝนตก แดดออก
4. ไม่ต้องกังวลกับการติดตั้งและขนย้ายอีกต่อไป ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้มาก
5. ความคล่องตัวในการปรับแต่ง ต่อเติม อัปเดตสินค้า
6. ได้รับความสนใจอย่างมาก และปิดการขายได้รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา