Central Virtual Fitting Room (Interactive)

Virtual Fitting Room หรือการลองสวมเครื่องแต่งกายเสมือนจริงนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้นำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงโต้ตอบ (Interactive media) มาใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายในแคมเปญ ThaiThai Summer up and Away

โดยลูกค้าของทางห้างสามารถสนุกไปกับการได้ลองเสื้อผ้าจากแบรนด์คนไทยในรูปแบบดิจิทัล เราได้โปรแกรมกราฟิกเสื้อผ้าจำลองเพื่อให้ทำงานร่วมกับเครื่องตรวจจับบริเวณหน้าจอทัชสกรีน ผู้ใช้สามารถสั่งการได้โดยไม่ต้องสัมผัส (Touchless)

Virtual Fitting Room ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ดี ประหยัดเวลาในการถอด-สวมใส่จริง ลดความเสี่ยงความเสียหายของเสื้อผ้า และเพื่อสุขลักษณะที่ดีอีกด้วย