Category
Augmented Reality, Directory Map AR, Event AR, Game AR, Location Base AR

Augmented Reality ที่เพิ่มสีสันให้กับบรรยากาศในกิจกรรม ด้วยฟังก์ชันถ่ายรูปตามจุดที่กำหนด ซึ่งจะมี“ลุงยิ้ม” ในหลายท่าทางปรากฏขึ้นเพื่อให้ถ่ายคู่และสะสมให้ครบ เพื่อรับรางวัลตามเงื่อนไข