DifferSheet AR Standy (AR)

AR Standy งานป้ายโฆษณา Augmented Reality ที่เราผลิตให้กับ DifferSheet โดยใช้กราฟิกคาแร็กเตอร์ของแบรนด์ที่มีอยู่ มาสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ และเพิ่มการเคลื่อนไหว เพื่อให้แสดงผล AR เมื่อสแกนไปที่ป้าย สามารถสร้างความน่าสนใจ และเกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ และยังทำการบันทึกทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอ พร้อมให้ส่งต่อเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ได้ทันที