Do Home Tour (360° Video)

Do Home Tour เป็นการนำชมศูนย์ค้าส่งและปลีกวัสดุบ้านดูโฮม โดยใช้เทคโนโลยีวิดีโอ 360 องศา ในการแนะนำและประชาสัมพันธ์สถานที่แบบเห็นได้รอบทิศทาง เหมือนได้มาเดินด้วยตัวผู้ชมเอง ภายในวิดีโอนี้ จะมี "ดูโฮมแมน" เป็นไกด์ในการทัวร์ พร้อมอธิบายให้แต่ละจุดอย่างเป็นกันเอง

วิดีโอ 360 นี้ ถูกอัปโหลดขึ้นบน YouTube พร้อมฟังก์ชันพิเศษในการรับชมได้แบบรอบทิศทาง ทำให้ผู้ชมสามารถเลือกทิศทางที่ต้องการชมได้จากลูกศรที่มุมบนด้านซ้ายของวิดีโอ