Galaxy Wall, Future Park 2018

Interctive Wall บนจอขนาดใหญ่ของศูนย์การค้า Future Park รังสิต ในปี 2018 นี้ เป็นธีมกาแล็กซี หรือจักรวาล ที่ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์ฯ ได้เห็นกราฟิกเคลื่อนไหวคล้ายพลังคอสโมของตัวเองในกาแล็กซีที่มีสีสันสดใส สนุกได้หลายคนพร้อมกันแบบที่มีพลังคอสโมที่มีสีต่างกันด้วย