Loft Asoke (VR)

โครงการห้องชุดสุดหรูใจกลางเมือง Loft Asoke โดย Raimon Land เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน กับการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และแก้ปัญหาข้อจำกัดที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องตัวอย่างเสมือนจริงนี้ ถูกสร้างจำลองด้วยภาพกราฟิก 3 มิติ ที่ทำให้ผู้สวมอุปกรณ์แว่น VR ได้สัมผัสบรรยากาศที่สมจริงแบบ 360 องศา สามารถเดินชมได้ทั่วทุกห้อง ด้วยการใช้ระบบ Teleport กับตัวควบคุม (Controller)

การใช้ VR ในการนำเสนอห้องตัวอย่างนั้นตอบสนองในเรื่องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องตัวอย่างจริงหลายขนาด หลายแบบ ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่ที่มีจำกัด และเป็นตัวช่วยงานขายที่มีประสิทธิภาพ สะดวกในการพกพา ช่วยอธิบายได้ชัดเจนมากกว่าข้อความหรือคำพูด จากบรรยากาศที่สมจริง