Mitsubishi Elevator (VR)

หากคิดว่าต้องทำพื้นที่จำลองเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกวัสดุสำหรับการตกแต่งลิฟท์ และต้องสะดวกแก่การพกพา นำไปใช้งานนอกสถานที่ได้ ด้วยวิธีการเดิมอาจเป็นไปไม่ได้เลย แต่เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Virtual Reality ช่วยตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างชาญฉลาด

ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ ได้รับมอบหมายจากบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Mitsubishi Elevator Thailand ในการสร้าง VR Mitsubishi Elevator เพื่อช่วยตกแต่งภายนอกและภายในของลิฟท์

ผู้ใช้งานจะได้อยู่ในบรรยากาศที่สมจริงตั้งแต่หน้าลิฟท์และในห้องโดยสารของลิฟท์ สามารถทำรายการเลือกรูปแบบ วัสดุ ลวดลายและสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ แสดงผลได้ทันที และสามารถขยายครอบคลุมพื้นที่ได้สมจริง เป็นประโยชน์อย่างมากกับการขยายขอบเขตให้กลืนกับพื้นที่ส่วนนั้น ๆ และ VR ก็ใช้พื้นที่ไม่มาก รวมถึงพกพาไปนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

การนำเสนอสินค้าด้วย VR จึงเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยให้การขายสินค้าหรือบริการได้รับโอกาสและถูกพิจารณามากขึ้น