Novus Company Profile (AR / VR)

Novus บริษัทอาหารและสารอาหารเพื่อสุขภาพสัตว์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐมิสซุรี สหรัฐอเมริกา ได้เปิดโอกาสให้เราดูแล ด้วยการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality กับการนำเสนอรายละเอียดสินค้าและบริการของธุรกิจที่ดำเนินการ AR ช่วยทำให้รายละเอียดที่มาก กลายเป็นเรื่องราวที่น่าชมอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์ แตะเลือกชมแต่ละส่วนได้ตามต้องการ การทำความรู้จักธุรกิจจึงถูกเข้าถึงและทำให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ง่าย ความเข้าใจพร้อมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรจึงเกิดขึ้น

เพื่อความลึกซึ้งกับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลปลีกย่อย การใช้ Virtual Reality จึงเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร สัมผัสได้ กราฟิกจำลองและการดำเนินเรื่องทำให้การสอดแทรกเนื้อหาเข้ากันอย่างราบรื่น ผู้สวมเครื่องติดศีรษะยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์เลือกเนื้อหาที่สนใจ การสื่อสารมีทั้งกราฟิกจำลอง 3 มิติเคลื่อนไหว และวิดีโอช่วยสร้างให้รูปแบบการนำเสนอแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากเดิมได้มาก และทาง Novus International ได้ใช้ AR และ VR นี้ ในการจัดแสดงงานทั้งในไทยและต่างประเทศ