PTT Big Blue Bus 2023

ภาพบรรยากาศในกิจกรรม Road Show รถนิทรรศการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง โดยนำเทคโนโลยี Interactive Media มาผสมผสานกับข้อมูลเกี่ยวกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองให้น่าสนใจ ทันสมัย และมีรูปแบบหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

การใช้เทคโนโลยี Interactive Media ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชม โดยผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้และสะสมข้อมูลตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ให้การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกและเข้าใจได้ดีขึ้น และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ ให้เข้าใจและรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเต็มที่และยั่งยืน

ซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด 5 โซนดังนี้

โซนที่ 1: รู้จักโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ใช้จอทัชสกรีน และเทคโนโลยี VR เพื่อพาชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติแบบสมจริง 360 องศา พร้อมสื่อการเรียนรู้กระบวนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติแบบเข้าใจง่าย

โซนที่ 2: ก๊าซธรรมชาติและการเดินทางของก๊าซในประเทศไทย ใช้จอทัชสกรีน เพื่อดูแหล่งที่มา ของก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

โซนที่ 3: คุณสมบัติและประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี RFID เพื่อศึกษาคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ เสมือนการอยู่ในห้องทดลอง

โซนที่ 4: ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยี AR ให้ผู้ใช้สนุกไปกับสื่อสามมิติ และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน

โซนที่ 5: ความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้อุปกรณ์ Kinect ให้ผู้ใช้สนุกไปกับการค้นหาแรงบันดาลใจในอนาคต พร้อมเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก