SCB VR Training (VR)

เราได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการอบรมของศูนย์การเรียนรู้ SCB Academy ด้วยการใช้ Virtual Reality ในการสร้างสถานการณ์จำลองที่สมจริงกับพนักงานที่เข้าอบรม กับภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด ความสมจริงเริ่มตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ควบคุมติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ดับเพลิงจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยหากต้องเจอกับเหตุการณ์จริงบรรยากาศภายใน VR ที่จำลองภาพเสมือนได้ตรงกับภายในบริษัทจริง ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้งานได้อย่างหมดห่วง