SCG Learning (AR)

แอปพลิเคชัน SCG Learning Level up ถูกพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการการทำงานแก่บุคลากร มีลักษณะกึ่งเกมโดยใช้เทคโนโลยีภาพจำลองทับซ้อน Augmented Reality เพื่อให้เข้าใจง่าย และเพิ่มทักษะด้วยความสำเร็จในแต่ละขั้น

ด้วยการใช้งานที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายกับทุกคนในองค์กร เพียงสแกนที่ภาพสื่อ AR กราฟิก 3 มิติ และแอนิเมชันก็จะปรากฏซ้อนทับขึ้นมาราวกับมีชีวิต

*เนื่องจากผลงานดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับภายในองค์กรโดยเฉพาะ และมีเนื้อหาสำหรับการทดสอบวัดผล อาจนำเสนอภาพตัวอย่างได้จำกัด