Serene Condominium (AR)

AR Real Estate อีกช่องทางเพื่อขยายโอกาสทางการขายให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยทางโครงการ Serene Condominium Phuket ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน Augmented Reality ในการเสริมภาคการตลาด ทางเราจึงทำการจำลองตึกคอนโดมิเนียม ด้วยกราฟิกสามมิติอย่างสมจริง ทั้งตัวโครงสร้างอาคาร การตกแต่ง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของกราฟิก

การใช้งานที่ช่วยอำนวยความความสะดวกแก่การนำเสนอ ผู้ใช้งานสามารถเห็นตัวอย่างอาคารได้อย่างใกล้ชิด มีมิติ สามารถย่อขยาย และเดินดูได้รอบทิศทาง เพื่อช่วยให้การพิจารณาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการใช้ AR ในการนำเสนอ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งทำโมเดล ลดการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการขนย้ายไปนำเสนอ

นอกจากนี้ การใช้แอปฯ ที่มีฟังก์ชัน AR ยังสามารถปรับแต่งข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างได้ ลดปัญหาเรื่องการพกพาเพราะใช้เพียงสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ทำให้เกิดความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการได้อย่างดีอีกด้วย