Category
Augmented Reality, Real Estate AR

เราได้รับโอกาสจากเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ Serene Condominium Phuket ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีในการเสริมภาคการตลาด เราจึงใช้ AR ในการนำเสนอแบบจำลองของตึก ใส่รายละเอียดให้สมจริงกับต้นแบบโครงสร้าง มีการเคลื่อนไหวของกราฟิก ผู้ใช้งานสามารถย่อขยายและเดินดูได้รอบทิศทาง ทำให้สะดวกกับลูกค้าที่สนใจได้พิจารณาอย่างชัดเจน และลดค่าใช้จ่ายในการสร้างโมเดลจำลองแบบเดิมที่มีขนาดใหญ่ ขนย้ายไม่สะดวกและเกิดการเสียหายได้ง่าย

การใช้แอปฯ ที่มีฟังก์ชัน AR จึงช่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างมาก การปรับแต่งข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างก็ทำได้ไม่ยาก ลดปัญหาเรื่องการพกพาเพราะใช้เพียงสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ทำให้เกิดความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการได้อย่างดี