Pocket HOLO (Hologram)

Pocket HOLO เครื่องฉายภาพโฮโลแกรมขนาดย่อม เพื่อช่วยการซื้อขายวิดีโอ สำหรับการใช้งานบนแท็บเล็ต ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการ SIPA Angel in the city 2015 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA