Thai Oil Training (AR)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เลือกใช้เทคโนโลยีภาพจำลองเสมือน Augmented Reality เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ทางเราได้ใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวของกราฟิกจำลองสามมิติ ในการถ่ายทอดเนื้อหา เมื่อผู้ใช้งานส่องไปยังสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 4 แบบ ตามแต่ละเนื้อหา จะได้รับชมภาพเคลื่อนไหวที่เล่าเรื่องราว เช่น กระบวนการกลั่นน้ำมัน ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ หรืออธิบายความหมายปณิธานของการทำงานได้อย่างน่าสนใจ เทคโนโลยี AR นี้ ได้ช่วยสร้างมิติให้กับเนื้อหาสาระสำคัญให้เป็นการตีความที่ถูกต้อง และทำให้เกิดการตระหนักรู้ได้ตามจุดประสงค์