The Base Petchkasem AR Application (AR)

The Base Phetkasem AR แอปพลิเคชันของคอนโดมิเนียม หนึ่งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ ที่ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน (Augmented Reality) มาเป็นสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่พร้อมภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ผู้ใช้งานเพียงส่องที่สื่อ AR ก็จะได้พบกับการแสดงข้อมูลของโครงการในรูปแบบวิดีโอและแผ่นพับดิจิทัล