The Christmas AR Experience (AR)

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเทศกาลคริสต์มาสกับเทคโนโลยีภาพจำลองเสมือน (Augmented Reality) ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยผู้เล่นใช้แอปพลิเคชัน Central AR ในการสแกนที่สื่อ AR ตามจุดที่กำหนดไว้ภายในห้าง ภาพจำลองเสมือนจริง 3 มิติ ของพี่หมีเซ็นเทรัล และพี่สโนวแมนก็จะแสดงผลปรากฏขึ้นซ้อนทับในบรรยากาศห้างจริง ผู้เล่นยังสามารถถ่ายรูป หรือบันทึกวิดีโอได้อีกด้วย