Virtual Zoo, Future Park 2017 (Interactive)

Virtual Zoo สวนสัตว์เสมือนจริง เป็นความสนุกที่ใช้เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive media) ที่เราได้ติดตั้งเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าของบนจอขนาดใหญ่ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อมีการเคลื่อนไหวและเข้ากับลักษณะที่ได้โปรแกรมไว้แล้ว การประมวลผลแบบสุ่มก็จะเริ่มทำงาน ทำให้ศีรษะของผู้เล่นกลายเป็นหัวของสัตว์ในแบบกราฟิกจำลอง 3 มิติ ที่น่ารัก สามารถขยับ หันซ้ายขวาได้ตามผู้เล่นอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการเพิ่มสีสันให้กับสถานที่ เรียกความสนใจพร้อมสร้างบรรยากาศที่ดี พร้อมทั้งเกิดรอยยิ้มและความประทับใจได้ทันที