Zombie Killer VR Game (VR)

Zombie Killer เกม VR ที่พาผู้เล่นเข้าไปสู่เมืองร้าง โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้ผู้เล่นได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศจำลอง ต้องจัดการซอมบี้ที่กระจายตัวไปทั่วเมือง ผู้เล่นสามารถมองหาซอมบี้ได้รอบทิศทาง และพบเห็นซอมบี้ในแบบแอนิเมชัน