ภาพบรรยากาศในงานศิลปะอินเตอร์แอคทีฟเสมือนจริง ในนิทรรศการ Rirkrit Tiravanija: JOUEZ/PLAY ประกอบด้วยงานศิลปะที่ชื่อ "untitled 2023 (sitcom ghost)" ของศิลปิน Rirkrit Tiravanija เพื่อสร้างโลกที่มีความจินตนาการ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยการเยี่ยมชมสามารถทำได้โดยการไปที่พิพิธภัณฑ์ PHI Foundation for Contemporary Art 451 & 465 Saint-Jean Street, Montreal, Quebec, Canada ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณ Rirkrit Tiravanija ที่ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย

Rirkrit Tiravanija: JOUEZ/PLAY

Installation view, Rirkrit Tiravanija: JOUEZ/PLAY, 2023-2024, PHI Foundation. Untitled 2023 (sitcom ghost), 2023, augmented reality, dimensions variable.
© PHI Foundation for Contemporary Art, photo: Richard-Max Tremblay