ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาพิเศษที่จัดขึ้นโดยบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Virtual Reality ในเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถออกแบบห้องจำลองได้อีกด้วย งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Special seminar with HP Inc (Thailand)

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และคุณปวิน วรพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ที่ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย