การแสดงผลรายละเอียดจากหลายฐานข้อมูลที่ถูกประมวลออกาให้กลายเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่าย สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดเวลาการค้นหา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

การแสดงผลรายละเอียดจากหลายฐานข้อมูลที่ถูกประมวลออกาให้กลายเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่าย สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดเวลาการค้นหา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น