พิกัดที่แม่นยำจากระบบดาวเทียมกับการนำทางด้วยกราฟิก 3 มิติ แสดงข้อมูลและสามารถโต้ตอบคำสั่ง สร้างความพิเศษให้พื้นที่และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

พิกัดที่แม่นยำจากระบบดาวเทียมกับการนำทางด้วยกราฟิก 3 มิติ แสดงข้อมูลและสามารถโต้ตอบคำสั่ง สร้างความพิเศษให้พื้นที่และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เติมเต็ม

พร้อมสัมผัสประสบการณ์ มองภาพรอบตัวแบบ 3 มิติ เสมือนว่าได้ไปสัมผัสบรรยากาศกับสถานที่จริง

เต็มที่

ใส่ข้อมูลได้หลากหลาย เต็มที่ได้ทั้ง ภาพ วิดีโอ 360องศา Virtual Reality และระบบนำทาง ในหนึ่งเดียว

เตรียมพร้อม

ใช้เทคโนโลยี Location Base ที่จะพร้อมไปเช็คอินด้วยกันทุกที่