Rental Touchscreen & Display

Rental Touchscreen
& Display

* ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาเช่าต่อวัน พร้อมบริการติดตั้ง (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
* มีราคาพิเศษสำหรับการเช่าหลายเครื่อง หรือหลายวัน

* ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาเช่าต่อวัน รวมค่าขนส่ง
และบริการติดตั้ง (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
* มีราคาพิเศษสำหรับการเช่าหลายเครื่อง หรือหลายวัน

Twist Floor Pad

จอแสดงผลแบบสัมผัส
แนวตั้ง แนวนอน
ความละเอียด
3,840×2,160 พิกเซล

รองรับ USB, HDMI

จอภาพติดกรอบทัชสกรีน

ขนาด 32" : 4,500 บาท
ขนาด 43" : 5,000 บาท
ขนาด 55" : 6,000 บาท
ขนาด 65" : 7,000 บาท

Floor Pad

จอแสดงผลแบบสัมผัส
✓ แนวตั้ง
ความละเอียด
3,840×2,160 พิกเซล

รองรับ USB, HDMI

จอทัชสกรีน

ขนาด 43" : 5,000 บาท

Rental-TableTouchsreen

Table

จอแสดงผลแบบสัมผัส
แนวนอน
ความละเอียด
3,840×2,160 พิกเซล

รองรับ USB, HDMI

จอภาพติดกรอบทัชสกรีน

ขนาด 32" : 4,500 บาท
ขนาด 43" : 5,000 บาท
ขนาด 55" : 6,000 บาท
ขนาด 65" : 7,000 บาท

จอภาพพร้อมโครงฐานเหล็ก

สำหรับตกแต่ง

ขนาด 32" : 4,000 บาท
ขนาด 43" : 4,500 บาท
ขนาด 55" : 5,500 บาท
ขนาด 65" : 6,500 บาท

TV Touchscreen

จอแสดงผลแบบสัมผัส
แนวนอน
ความละเอียด
3,840×2,160 พิกเซล

รองรับ USB, HDMI

จอภาพพร้อมขาตั้ง

ขนาด 32" : 3,500 บาท
ขนาด 43" : 4,000 บาท
ขนาด 55" : 5,000 บาท
ขนาด 65" : 5,500 บาท
ขนาด 86" : 9,500 บาท

จอภาพติดผนัง

ขนาด 32" : 3,500 บาท
ขนาด 43" : 4,000 บาท
ขนาด 55" : 5,000 บาท
ขนาด 65" : 5,500 บาท
ขนาด 86" : 9,000 บาท

TV Display

จอแสดงผล
แนวนอน
รองรับ USB, HDMI

ความละเอียด
1,920×1,080 พิกเซล

จอภาพติดผนัง

ขนาด 32" : 2,500 บาท


ความละเอียด
3,840×2,160 พิกเซล

จอภาพติดผนัง

ขนาด 43" : 3,500 บาท
ขนาด 49" : 4,000 บาท
ขนาด 55" : 4,500 บาท
ขนาด 65" : 6,500 บาท
ขนาด 75" : 8,500 บาท
ขนาด 86" : 10,000 บาท

Rental-Labtop

Laptop

ราคา 2,700 บาท / วัน

iPad (5th generation)

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท / วัน

iPad (9th generation)

ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท / วัน

LED Screen

เริ่มต้น 2×2 ตรม. : 5,500 บาท / วัน