สถานการณ์ที่อันตราย เหตุความวุ่นวาย รวมถึงสภาพภูมิอากาศ สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยภาพจำลองเสมือนจริง ที่สามารถโต้ตอบเพื่อแก้ไขปัญหา เสริมสร้างทักษะ และวัดผลการเรียนรู้ได้

สถานการณ์ที่อันตราย เหตุความวุ่นวาย รวมถึงสภาพภูมิอากาศ สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยภาพจำลองเสมือนจริง ที่สามารถโต้ตอบเพื่อแก้ไขปัญหา เสริมสร้างทักษะ และวัดผลการเรียนรู้ได้